شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

میکروتیوپ

یکی دیگر از اقلام پرمصرف و متداول در آزمایشگاهها میکروتیوب می باشد که با توجه به کاربرد آن در اندازه های متفاوت  و به 2 صورت

استريل و غير استريل  طراحی شده است.

  • میکروتیوپ 0.2 غیر استریل
  • میکروتیوپ 0.2 استریل DNA/RNAse free
  • میکروتیوپ 0.5 غیر استریل
  • میکروتیوپ 0.5 استریل DNA/RNAse free
  • میکروتیوپ 1.5 غیر استریل
  • میکروتیوپ 1.5 استریل DNA/RNAse free
  • میکروتیوپ  2   غیر استریل
  • میکروتیوپ  2   استریل DNA/RNAse free
  • میکروتیوپ  5   غیر استریل