شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مبرد

انواع مبرد موجود  به شرح ذیل می باشد:

مبرد  ساده

مبرد

مبرد  مارپیچ

مبرد  حبابدار

مبرد  ویگرو