شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

لیست برخی از مراکز تجهیز شده توسط شرکت حکیم آزما تجهیز

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم د ارویی تهران 64 مرکز بهداشت استان مازندران
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران 65 مرکز بهداشت ورامین
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب 66 مرکز بهداشت قرچک
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز 67 شرکت صنایع ملی مس ایران
5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 68 شرکت پلاتین ایران
6 دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک 69 شرکت تیتانیوم کهنوج
7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت الله آملی 70 شرکت ملی نفت و گاز زاگرس جنوبی
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان 71 پالایشگاه نفت پارس
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر 72 آب و فاضلاب منطقه 1 تهران
10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 73 آب و فاضلاب منطقه 3 تهران
11 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 74 آب و فاضلاب منطقه 4 تهران
12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 75 اداره مبارزه با مواد مخدر
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود 76 اداره دخانیات
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند 77 نهاد ریاست جمهوری
15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 78 سپاه انصار
16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا 79 سازمان ثبت اصلاح بذر و نهال کرج
17 دانشگاه تهران- دانشکده علوم پزشکی-گروه بیوشیمی 80 سازمان حفظ نباتات استان تهران
18 دانشگاه تهران- دانشکده علوم پزشکی- گروه ایمونولوژی 81 سازمان کشاورزی کردستان
19 دانشگاه تهران- دانشکده علوم پزشکی-گروه ژنتیک 82 سازمان دامپزشکی استان بوشهر
20 دانشگاه تهران-دانشکده علوم پزشکی-دوره شبانه 83 سازمان استاندارد استان اردبیل
21 دانشگاه تهران-دانشکده فنی و مهندسی 84 سازمان استاندارد استان تهران
22 دانشگاه تهران-جهاد دانشگاهی 85 کارخانه داروسازی دکتر جهانگیر
23 دانشگاه تهران –واحد پردیس ابوریحان 86 کارخانه داروسازی نوترکیب
24 دانشگاه تهران-مرکز تحقیقات بین المللی بیابان 87 کارخانه داروسازی سیمرغ دارو عطار
25 دانشگاه شهید بهشتی-بخش انیستو تغذیه 88 کارخانه داروسازی نانو ژاو دارو
26 دانشگاه ایران-دانشکده پیراپزشکی 89 بیمارستان بعثت سنندج
27 دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق 90 بیمارستان تاکستان
28 دانشگاه صنعتی امیر کبیر 91 بیمارستان امام حسین تهران
29 دانشگاه صنعتی شریف 92 بیمارستان بهار لو تهران
30 دانشگاه خواجه نصیر طوسی-دانشکده مهندسی برق 93 بيمارستان مطهري تهران
31 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 94 بيمارستان امير اعلم
32 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 95 بنیاد امور بیماری های خاص شرق تهران
33 دانشگاه علوم پزشکی خرم اباد 96 کارخانه شیر پاک
34 دانشکده بهداشت و تغذیه لرستان 97 کارخانه بستنی پاک
35 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 98 کارخانه تهران گوار (جوجو)
36 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 99 کارخانه نوشابه زمزم
37 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 100 کارخانه سیمان آباده
38 دانشگاه صنعتی سهند 101 کارخانه چای زرین
39 دانشکده دامپزشکی تبریز 102 کارخانه چای دوغزال
40 دانشگاه محقق اردبیلی 103 کارخانه زبر زعفران
41 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 104 کارخانه تک لبن
42 دانشگاه فردوسی مشهد 105 کارخانه آی سودا
43 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 106 کارخانه صنایع بازیافت پیکره
44 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 107 کارخانه بینالود
45 دانشگاه دولتی گرمسار 108 کارخانه گلشن پارس
46 دانشگاه بو علی سینا همدان 109 کارخانه زر آغوش فارس
47 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 110 صنایع غذایی قریشی
48 دانشگاه علوم پزشکی خرم اباد 111 شرکت مهندسی عمراب
49 دانشکده بهداشت و تغذیه لرستان 112 شرکت ارین گستر تک
50 دانشگاه صنعتی شاهرود 113 شرکت پتروکیمیا سپاهان
51 دانشگاه کردستان 114 شرکت مهندسی ناژ
52 دانشگاه شهید باهنر کرمان 115 شرکت یکتا آزمون
53 پژوهشکده هوا و فضا 116 شرکت ایران کفپوش
54 پژوهشکده رویان تهران 117 شرکت سبز دشت
55 پژوهشکده صنایع رنگ 118 شرکت تهران ماکیان الوان
56 پژوهشکده مواد و انرژی 119 شرکت در پلاستیک
57 مر کز تحقیقات فناوری بن یاخته 120 شرکت پارس کلر تبریز
58 مركز تحقيقات انيستو پلستور 121 شرکت معدنی صنعتی جهان نمو
59 مركز تحقيقات سرم سازي رازي 122 شرکت لوله سازی سدید
60 مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان 123 شرکت داروئی ،آرایشی و بهداشتی مینو
61 مرکز تحقیقات پسته دامغان 124 شرکت به پخش
62 مرکز تحقیقات بیابان دانشگاه تهران 125 شرکت فرا فن گاز
63 مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما