مواد شیمیایی

شرکت حکیم آزما تجهیز با بهره گیری از توانمندیهای خود در راستای واردات ، تهیه و توزیع کلیه مواد شیمیایی ، حلال های مصرفی و کلیه محصولات شیمیایی تخصصی آزمایشگاه ها ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدام نموده و شما دانش پژوهان و اساتید گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

chemicalproduct

فروش و توزیع انواع مواد تخصصی آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای دنیا مانند :

  • مواد شیمیایی مرک   merck
  •  مواد شیمیایی سیگما آلدریچ   sigma aldrich
  • مواد شیمیایی فلوکا fluka
  • فروش و واردات از کمپانی اکروس acros

آگار آب اکسیژنه ( پراکسید هیدروژن ) آب برم ( محلول برم ) آژول ( هیپو کلریت سدیم )
آب مقطر ( دو بار تقطیر ) آسپیرین آلومینیوم ( کرانول ) آلومینیوم اکسید
آلومینیوم سولفات ( زاج سفید ) آمونیاک آمونیوم دی کرومات آمونیوم کلراید ( نشادر )
استن استیک اسید اگزالیک اسید اتر
استرانسیم کلراید استرانسیم نیترات تتراکلراید کربن تری اکسید بور
پتاسیم یدات اوره ای . دی . تی . آ باریم کلراید
باریم نیترات باریم هیدروکساید بوراکس ( سدیم تترابورات ) پارافین مایع
پارافین جامد پتاسیم ( فلز ) پتاسیم پر منگنات پتاسیم سولفات
پتاسیم دی کرومات پتاسیم کلراید پتاسیم هیدروکسید سدیم بروماید
پروپانول سدیم تری سیترات سدیم تیو سولفات سدیم سولفات
تری سدیم فسفات تولوئن دی سدیم هیدروژن فسفات روی کلراید
روی سولفات زایلن( کزیلول ) ژلاتین ساکاروز
سدیم ( فلز ) سدیم استات سدیم سولفیت سدیم سولفید
سدیم کربنات سدیم کرومات سدیم کلراید سدیم نیتریت
سدیم هیدروکسید سدیم هیدروژن کربنات سرب استات سرب III نیترات
سلیکاژل سولفوریک اسید سیتریک اسید فرمالین
فرمیک اسید فرمیک اکسید ( اکسید آهن III ) فرمیک کلراید ( کلراید آهن III ) فروسولفات ( سولفات آهنII )
فریک سولفات ( سولفات آهن III ) فسفریک اسید کربن اکتیو کافور ( کامفر )
کلروفرم کلریدریک اسید کلسیم اکساید ( آهک زنده ) کلسیم ( فلز )
کلسیم سولفات کلسیم کربنات کلسیم کربید ( کاربید ) کلسیم کلراید
کلسیم هیدروکسید کلسیم نیترات گلوکز گلیسیرین
گوگرد لیتیم ( فلز ) متانول مس II اکسید
مس ( فویل ) مس II سولفات ( کات کبود ) مس II کلراید مس II نیترات
معرف بندیکت معرف گیمسا ( محلول ) منگنز دی اکسید منیزیم ( پودر )
منیزیم اکسید منیزیم سولفات منیزیم کلراید نشاسته
نفتالین نیتریک اسید نقره نیترات سرب
فر فرونیترات کبالت معرف تورنسل
معرف برومو کرزول گرین معرف آریو کروم بلاک تی معرف پپسین معرف فنل فتالئین
معرف فوشین معرف فهلینگ معرف کارمن معرف کریستال ویولت
بافر 4 بافر 7 بافر 9 اتیلن گلیکول
ان هگزان اتیل استات پترولیوم اسید سولفوریک
سالسیلیک اسید سدیم دی هیدروژن فسفات