میکروسکوپ

میکروسکوپ ها به طور کلی به دو دسته ی میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی تقسیم می شوند. میکروسکوپ های نوری به منظور سنجش و مشاهده ی سلول ها با بزرگنمایی نسبتا کم و میکروسکوپ های الکترونی برای مشاهده سلول ها و ساختار های سلولی با بزرگنمایی بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند.

تعریف مهم در کاربرد میکروسکوپ

  • بزرگنمایی : به نسبت اندازه تصویر نمونه ، به اندازه واقعی آن گفته می شود. همه ی میکروسکوپ ها از عدسی ها برای بزرگنمایی  تصویر بهره می برند.
  • قدرت تفکیک : توانایی تشخیص بین دو شیء نزدیک به هم به صورت دو شیء متمایز و جدا را قدرت تفکیک می گویند.قدرت تفکیک به کیفیت عدسی ها و طول موج نور تابیده شده بستگی دارد. با کاهش طول موج ، قدرت تفکیک افزایش می یابد.
  • کنتراست : به تفاوت بین بخش های مختلف یک نمونه می گویند. مثلا یه اندامک تیره تر از اندامک دیگر دیده شود.
لینک تصویر

میکروسکوپ نوری

(LM) از نور مرئی برای نشان دادن ساختار های سلولی بهره می برد.نور مرئی از نمونه عبور کرده و نهایتا به عدسی شیشه ای می رسد. عدسی ها نور را به گونه ای می شکنند که تصویری بزرگ شده از نمونه به چشم می رسد. کنند این میکروسکوپ های مرکب نامیده می شوند زیرا شامل دو عدسی شیئی و چشمی است که برای تشکیل تصویر به هم کمک می کنند .

میکروسکوپ الکترونی گذاره

(TEM) در این میکروسکوپ نمونه را در نوعی پلاستیک ، قالب گیری کرده و سپس با تیغ الماسی یا شیشه ای به قطعات بسیار نازک ۵۰ تا ۱۰۰ نانومتری برش می دهند . برای دست یابی به کنتراست مناسب ، نمونه های آماده سازی شده با رنگ هایی مثل اسمیک اسید یا نمک های پرمنگنات ، اورانیوم ، لانتانیوم ، یا سرب تیمارمی شوند (زیرا این مواد از اتم هایی با وزن اتمی بالا تشکیل شده است و الکترون ها را به خوبی متفرق می کند و کنتراست را افزایش می دهد).بعد برش ها را روی یک صفحه یا توری فلزی کوچک قرار می دهند . پرتوی الکترونی از نمونه عبور می کند و نهایتا روی یک صفحه ی فلورسانت می افتد.با این روش امکان مشاهده ی تک ملکول های پروتئین و نو کلئیک اسید نیز وجود دارد.اگر تنها مشاهده ی ویژگی های خارجی یک نمونه مد نظر باشد ، تهیه ی برش های نازک لازم نیست . سلول های دست نخورده یا محتویات آن را می توان به طور مستقیم با TEM و به کمک تکنیکی به نام رنگ آمیزی منفی مشاهده کرد.

میکروسکوپ الکترونی نگاره

(SEM) روش دیگر برای مشاهده ی ویژگی های خارجی یک نمونه استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره است. درکار با این میکروسکوپ نمونه با لایه ی نازکی از یک فلز سنگین مثل طلا پوشانده می شود. سپس یک پرتو الکترونی با حرکت عقب و جلو سطح نمونه را اسکن می کنند. الکترون های متفرق شده از سطح پوشش فلزی جمع آوری می شود و یک صفحه ی نمایش را فعال کرده و تولیدتصویر می کند.در این میکروسکوپ پرتوی الکترونی از درون نمونه عبور نمی کند و معمولا سطح نمونه قابل مشاهده است.

✅ جهت ایجاد یک محیط آزمایشگاهی امن و مطمئن، از تجهیزاتی همچون کمد نگهداری مواد شیمیایی، کمد نگهداری کپسول، میز کار کارشناسان و کمد لباس کارکنان استفاده می‌شود. از این رو اهمیت سکوبندی در آزمایشگاه به دلیل قابلیت پیشگیری از وقوع حوادث و صدمات جانی و مالی بسیار مهم است. این فرآیند، باعث می‌شود محیط کار برای کارکنان آزمایشگاه بهبود یافته و به طور کلی، ایمن‌تر شود.

برای خرید سکوبندی آزمایشگاهی و کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید به صفحه مربوطه از حکیم آزما تجهیز مراجعه نمایید.