سانتریفیوژ

مواد ترکیب شده از مخلوط همگن را نمیتوان بدون وجود دستگاه سانتریفیوژ جدا کرد این دستگاه با استفاده از چرخاندن مواد با سرعت بسیار بالا  و اعمال نیروی گریز از مرکز باعث جداسازی آنها بر اساس وزن مولکولی مشود.

اگر مخلوط مورد نظر به صورت مایع باشد در انتهای کار دو فاز مایع جدا از هم حاصل میشود و اگر مخلوط مورئ نظر ترکیب جامد در مایع باشد درانتهای لوله فاز جامد به صورت رسوب قرار میگیرد و فاز مایع در بالای آن قسمت قرار میگیرد.

مولفه مهم در انتخاب دستگاه سانتریفیوژ سرعت چرخش (RPM)  و نیروی نسبی گریز از مرکز (RCF) می باشد اهمیت این 2 مورد به این جهت است که 2 روتور با قطر مختلف که سرعت چرخش یکسان دارند نیروی نسبی گریز از مرکز متفاوتی تولید میکنند بنابر این زمان جداسازی یک نمونه یکسان در این 2 سانتریفیوژ متفاوت خواهد بود.

لینک تصویر

نکات مهم هنگام کار با دستگاه سانتریفیوژ

در هنگام کار با سانتریفیوژ باید اندازه ،شکل و وزن لوله هایی که در دستگاه قرار میگیرد مشابه یکدیگر باشد.عدم رعایت بالان باعث خراب شدن شافت و ذغال دستگاه می شود و همچنین مواد به خوبی ته نشین نمی شوند.

انواع روتورهای سانتریفیوژ

انواع روتورهای سانتریفیوژ به 2 دسته روتور ثایت (fix angel) و روتور متغییر (swing angle)تقسیم می شوند.

روتور زاویه ثابت :در این نوع روتور نمونه در زاویه ثایت قرار میگیرد و در همان زاویه گردش میکند مزیت این روتورها این است که چون در معرض تنش کمتری قرار میگیرند توانایی رسیدن به سرعت بالاتری را دارند.

روتور زاویه متغیر :در این روتور قطعات متحرک می باشد پس نمونه ها در تنش بیشتری قرار میگیرند و نیروی نسبی گریز از مرکز کمتری ایجاد می کنند. مزیت این روتورها استفاده از آداپتورها ی متنوع تر می باشد که امکان استفاده لوله با حجم و شکل مختلف امکان پذیر است.

در این روتورهادر ابتدا نمونه ها به صورت عمودی قرار گرفته و با چرخش و سرعت گرفتن سانتریفیوژ لوله ها به صورت افقی قرار میگیرند.

کاربرد دستگاه سانتریفیوژ

  • جدا سازی ذرات از محلول براساس وزن مخصوص
  • جداسازی دو محلول از یکدیگر
  • تهیه فیلترهای فاقد پروتئین
  • تهیه سدیمان کامل ادرار و سیتولوژی مایعات بدن
  • جدا سازی سرم و پلاسما از گلبول ها