دیونایزر

دیونایزر دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزین آنیونی که قابلیت تولید آب خالص یا همان  آب بدون یون با هدایت الکتریکی زیر 1 میکروزیمنس را دارا می باشد.عملکرد رزین دیونایزر در  ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها ( کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، پتاسیم ) و در  ستون آنیونی کلیه آنیون ها (شامل  کربنات ، سولفات ، کلراید ، نیترات و سیلیکات )حذف می شود . ستون کاتیونی بعد از اشباع شدن  با اسید  و ستون آنیونی با سود احیا می شود.

کاربرد دیونایزر

آب مقطر و آب دیونایزر شده ( DI ) متداول ترین نوع آب تخلیص شده می باشند . اولین کاری که بایستی صورت داد این است که تخلیص بالای آب در رابطه با چه هدفی استفاده شود و در نتیجه برای این کار بایستی جامدات معلق ، جامدات حل شده ، گاز های حل شده ، مواد آلی و جنبه های زیستی آب را در نظر بگیریم .

لینک تصویر

آبی که توسط دیونایزر یا دستگاه تصفیه آب آزمایشگاهی از تجهیزات آزمایشگاهی خالص شده باشد بایستی نه تنها برای مصرف انسان بلکه به منظور سایر اهداف نیز استفاده شود همانند کاربرد های پزشکی ، دارویی ، شیمیایی و صنعتی .عمل خالص سازی آب توسط دیونایزر فرآیند حذف آلوده کننده های ناخواسته ی شیمیایی ، زیستی ، جامدات معلق و گاز ها از آب آلوده می باشد و هدف تولید آبی در نهایت است که برای هدف خاصی شایسته باشد .

مزایا دیونایزر کردن

  • بیش از 98% آلاینده ها را حذف می کند
  • بدون هدر رفتن آب
  • عدم نیاز به وجود به جریان الکتریکی
  • سرعت جریان بالا

دیونایزر کردن اگر به همراه کربن فعال شده استفاده شود قادر به حذف مواد شیمیایی و انگل ها می باشد و در برابر کلر از رزین محافظت کند . محدودیت های این عمل شامل ظرفیت کاهش یافته می شود هنگامی که بر روی منابع آب دارای محتوای معدنی بالا استفاده شود.

این دستگاه عمل خالص سازی آب را انجام می دهد در واقع باعث از بین بردن یون های ناخالص که در آب وجود دارد می شود که این آب در کاربردهای پزشکی ،دارویی، شیمیایی و صنعتی استفاده می شود.

  • خالص سازی به روش WRO
  • منبع ذخیره آب خارجی و کنترل سطح اب اتوماتیک
  • سیستم محافظ و آلارم قطع آب و برق و نشتی آب