شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

کاغذ صافی


انواع کاغذ صافی

براي صاف كردن محلولها از كاغذ صافي استفاده مي‌كنند . كاغذ صافي بدون خاكستر (Ashless) را از اليافي كه با اسيد كلريدريك  و اسيد فلوئوريدريك شستشو داده شده و با آمونياك‌ خنثي شده مي‌سازند. كاغذ صافي بايد داراي چنان بافتي باشد كه كوچكترين ذرات رسوب را از خود عبور ندهد و در عين حال محلول را سريعا صاف‌ كند.

 سه ‌نوع كاغذ صافي معمول ‌است :

 1-  بافت ريز: اين كاغذ صافي براي صاف كردن رسوبهاي خيلي ريز استفاده مي‌كنند این فیلتر ها دارای بافت ریز با تخلخل 2 تا 3 میکرون و سرعت نسبتا پایین می باشد.

واتمن 42 و 44 و باند آبينمونه اي‌ از اين نوع كاغذ صافي مي باشد.

 2-  بافت متوسط: اين كاغذ صافي براي صاف كردن رسوبهاي حاوي دانه‌هاي متوسط استفاده مي‌شوداین فیلتر ها دارای بافت نسبتا درشت با تخلخل 8 تا 10 میکرون و سرعت نسبتا بالا می باشد.

واتمن 40 و باند سفيد نمونه اي از اين نوع كاغذ صافي مي باشد .

 3-  بافت درشت :اين كاغذ صافي جهت صاف كردن رسوبهاي دانه‌ درشت‌ و رسوبهاي ژلاتيني مورد استفاده ‌قرار مي‌گيرد این فیلتر ها دارای بافت درشت با تخلخل 20 تا 25 میکرون و سرعت بالا می باشد.

واتمن 41  و باند مشكي  نمونه اي از اين كاغذ صافي مي باشد .

کاغذ صافی