شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

مواد شیمیایی و محیط کشت

شركت حكيم آزما تجهيز با بهره گیری از توانمندیهای خود در راستای واردات ، تهیه و توزیع کلیه مواد شیمیایی ، حلال های مصرفی و کلیه محصولات شیمیایی تخصصی آزمایشگاه ها ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدام نموده و شما دانش پژوهان و اساتید گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید. .

فروش و توزیع انواع مواد تخصصی آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای دنیا مانند:

 

مواد شيميايي مرك   merck

 مواد شیمیایی سیگما آلدریچ   sigma aldrich

مواد شیمیایی فلوکا fluka

فروش و واردات از کمپانی اکروس acros

 

لیست مواد شیمیایی

ردیف نام کالا ردیف نام کالا
1 آگار 64 فرمالین
2 آب اکسیژنه(پراکسید هیدروژن) 65 فرمیک اسید
3 آب برم(محلول برم) 66 فرمیک اکسید(اکسید آهنIII)
4 آژول(هیپو کلریت سدیم) 67 فرمیک کلراید(کلراید آهنIII)
5 آب مقطر(دو بار تقطیر) 68 فروسولفات(سولفات آهنII)
6 آسپیرین 69 فریک سولفات(سولفات آهنIII)
7 آلومینیوم (کرانول) 70 فسفریک اسید
8 آلومینیوم اکسید 71 کربن اکتیو
9 آلومینیوم سولفات (زاج سفید) 72 کافور (کامفر)
10 آمونیاک 73 کلروفرم
11 آمونیوم دی کرومات 74 کلریدریک اسید
12 آمونیوم کلراید(نشادر) 75 کلسیم اکساید (آهک زنده)
13 استن 76 کلسیم (فلز)
14 استیک اسید 77 کلسیم سولفات
15 اگزالیک اسید 78 کلسیم کربنات
16 اتر 79 کلسیم کربید(کاربید)
17 استرانسیم کلراید 80 کلسیم کلراید
18 استرانسیم نیترات 81 کلسیم هیدروکسید
19 تتراکلراید کربن 82 کلسیم نیترات
20 تری اکسید بور 83 گلوکز
21 پتاسیم یدات 84 گلیسیرین
22 اوره 85 گوگرد
23 ای . دی . تی. آ 86 لیتیم(فلز)
24 باریم کلراید 87 متانول
25 باریم نیترات 88 مس II اکسید
26 باریم هیدروکساید 89 مس(فویل)
27 بوراکس (سدیم تترابورات) 90 مس II سولفات (کات کبود)
28 پارافین مایع 91 مس II کلراید
29 پارافین جامد 92 مس II نیترات
30 پتاسیم (فلز) 93 معرف بندیکت
31 پتاسیم پر منگنات 94 معرف گیمسا(محلول)
32 پتاسیم سولفات 95 منگنز دی اکسید
33 پتاسیم دی کرومات 96 منیزیم (پودر)
34 پتاسیم کلراید 97 منیزیم اکسید
35 پتاسیم هیدروکسید 98 منیزیم سولفات
36 سدیم بروماید 99 منیزیم کلراید
37 پروپانول 100 نشاسته
38 سدیم تری سیترات 101 نفتالین
39 سدیم تیو سولفات 102 نیتریک اسید
40 سدیم سولفات 103 نقره نیترات
41 تری سدیم فسفات 104 سرب
42 تولوئن 105 فر
43 دی سدیم هیدروژن فسفات 106 فرونیترات
44 روی کلراید 107 کبالت
45 روی سولفات 108 معرف تورنسل
46 زایلن(کزیلول) 109 معرف برومو کرزول گرین
47 ژلاتین 110 معرف آریو کروم بلاک تی
48 ساکاروز 111 معرف پپسین
49 سدیم (فلز) 112 معرف فنل فتالئین
50 سدیم استات 113 معرف فوشین
51 سدیم سولفیت 114 معرف فهلینگ
52 سدیم سولفید 115 معرف کارمن
53 سدیم کربنات 116 معرف کریستال ویولت
54 سدیم کرومات 117 بافر 4
55 سدیم کلراید 118 بافر7
56 سدیم نیتریت 119 بافر9
57 سدیم هیدروکسید 120 اتیلن گلیکول
58 سدیم هیدروژن کربنات 121 ان هگزان
59 سرب استات 122 اتیل استات
60 سربIII نیترات 123 پترولیوم
61 سلیکاژل 124 اسید سولفوریک
62 سولفوریک اسید 125 سالسیلیک اسید
63 سیتریک اسید 126 سدیم دی هیدروژن فسفات