شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

loading...

لیست لوازم مصرفی

ردیف نام کالا ردیف نام کالا
1 فالکون 15 68 جا لوله استیل
2 فالکون 50 69 جا پیپت استیل
3 فالکون 15 استریل 70 توری نسوز
4 فالکون 50 استریل 71 پی ست 500 میلی
5 نوک سمپلر کریستالی 72 سیفتی باکش 2500 سی سی
6 نوک سمپلر کریستالی کوتاه 73 سیفتی باکس 7000 سی سی
7 نوک سمپلر کریستالی بلند 74 سیفتی باکس 12000 سی سی
8 نوک سمپلر زرد 75 سیفتی باکس 18000 سی سی
9 نوک سمپلر آبی 76 سیفتی باکس 500 سی سی
10 نوک سمپلر کریستالی کوتاه فیلتر دار 77 سیفتی باکس 1000 سی سی
11 نوک سمپلر کریستالی بلند فیلتر دار 78 سیفتی باکس 1500 سی سی
12 Dna freeنوک سمپلر آبی 79 سیفتی باکس 2000 سی سی
13 Dna freeنوک سمپلر زرد 80 ساعت آزمایشگاهی
14 پلیت استریل 6سانت 81 دستکش لاتکس بدون پودر
15 پلیت استریل 8سانت 82 دستکش لاتکس کم پودر
16 پلیت استریل 10 سانت 83 دستکش ونیل
17 پلیت شیشه ایی 6 سانت 84 لامل 18*18
18 پلیت شیشه ای 8 سانت 85 لامل 20*20
19 پلیت شیشه ای 10 سانت 86 لامل 22*22
20 پلیت شیشه ای 12 سانت 87 لامل 50*24
21 پلیت شیشه ای 15 سانت 88 ماسک فیلتر دار زرد ذرات ریز
22 پنس مخصوص کاغذ صافی 89 ماسک فیلتر دار ابی ذرات کمی سمی
23 پنس 10 سانت 90 ماسک فیلتر دار ابی ذرات خیلی سمی
24 پنس 11.5 سانت 91 لام نئوبار ساده
25 پنس 13 سانت 92 لام نئوبار اینه دار
26 پنس 14.5 سانت 93 لام 7101
27 پنس 16 سانت 94 لام 7102
28 پنس 20 سانت 95 لام 7105
29 پنس کروزه 20سانت 96 بک گاز با شعله پخش کن
30 پنس کروزه 25سانت 97 بک گاز بدون شغله پخش کن
31 پنس کروزه 30 سانت 98 میله پایه بورت
32 پنس کروزه 40سانت 99 سه پایه بلند
33 پیمانه استیل 3میلی 100 گیره بالن با نوا
34 پیمانه استیل 6 میلی 101 گیره نوا سرخود
35 جای لوله فالکون ترکیبی 15/50 102 گیره فیشر
36 جای لوله فالکون 15 103 ست کامل تشریح 12 تیکه
37 جای لوله فالکون 50 104 سینی استیل تشریح 30*24
38 جای لوله فالکون 15 پلی پروپیلن 105 لانست 200عددی
39 جای لوله فالکون 50 پلی پروپیلن 106 لوپ استاندارد
40 رک نوک سمپلر زرد 107 توری نسوز
41 رک نوک سمپلر آبی 108 همزن شیشه ای
42 رک نوک سمپلر کریستالی 109 پنس سر کج
43 میکروتیوب 2/0 110 پنس نوک تیز
44 میکروتیوب 5/0 111 پنس 14 سانت
45 میکروتیوب 5/1 112 پنس 20 سانت
46 میکروتیوب 2 113 جالوله پلاستیکی 21 خانه
47 رک میکرو تیوب 2/0 114 جا لوله پلاستیکی 40 خانه
48 رک میکروتیوب 5/0 115 جا لوله پلاستیکی 60 خانه
49 رک میکروتیوب 5/1 116 جا لوله پلاستیکی 90 خانه
50 رک میکروتیوب 2 117 کاعذ صافی 12.5 سانت 1001
51 مگنت 5/0 سانت 118 کاغذ صافی 12.5 سانت 1002
52 مگنت 1 سانت 119 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2040
53 سانت مگنت 5/ 1 120 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2041
54 مگنت 2سانت 121 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2042
55 مگنت 3 سانت 122 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2043
56 مگنت 4سانت 123 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2044
57 مگنت 5سانت 124 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2045
58 مگنت 6 سانت 125 کاغذ صافی بدون خاکستر 15 سانت 2040
59 مگنت 8سانت 126 کاغذ صافی بدون خاکستر 15 سانت
60 مگنت 10سانت 127 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2040
61 مگنت 12 سانت 128 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2041
62 پوار بورت 129 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2042
63 پوار پیپت 130 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2043
64 پوار پیپت پاستور 131 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2044
65 اپلیکاتور کریستالی 300 عددی 132 کاغذ صافی بدون خاکستر 12.5 سانت 2045
66 اپلیکاتور کریستالی 500 عددی بدون پنبه 133 کاغذ صافی بدون خاکستر 15 سانت 2040
67 برس لوله شور کوچک 134 کاغذ صافی بدون خاکستر 15 سانت