شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

میز ترازو(میز توزین ضد ارتعاش)

جهت تامین دقت مورد نیاز برای توزین دقیق مواد شیمیایی لازم است ترازوهای آزمایشگاهی روی میز مخصوص که دارای پایه مستحکم می باشد و کاملا ضد لرزش است قرار بگیرند قرار گیری این میز باید با حفظ فاصله مناسب از پنجره و درب ها باشد که عملکرد ترازو تحت تاثیر جریان هوا قرار نگیرد.

میز ترازو(میز توزین ضد ارتعاش)