شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

دوش و چشم شوی

موارد استفاده دوش و چشم شوی اضطراری

  • در هنگام مواجهه با مواد شیمیایی ، استفاده از آب فراوان اثرات زیانبار مواد را به بدن تقلیل می دهد.
  • استفاده از دوش و چشم شوی اضطراری در مشاغلی که بدن افراد در تماس با مواد شیمیایی است کاربرد دارد .
  • باید دوش و چشم شور اضطراری در فاصله ۱۵ الی ۳۰ متری ( ۱۰۰-۵۰ فوت ) از محل خطر قرار داده شوند.
  • طبق استاندارد باید مدت زمان دسترسی به دوش و چشم شوی اضطراری بیشتر از ۱۰ ثانیه طول نکشد .
  • فاصله زمانی ۱۰ ثانیه بسته به اثرات بالقوه مواد شیمیایی ممکن است کمتر گردد .

مناسب برای شستشوی سريع و همچنين پيشگيری از عوارض ناشی از تماس با مواد خورنده و سوزاننده می باشد.

انواع مختلف دوش و چشم شوي های آزمايشگاهی

 

دوش و چشم شوی اضطراری كامل چشم شور اضطراری ايستاده دوش ديواری با اهرم هوایی چشم شوی اضطراری روميزی
دوش و چشم شوی
دوش و چشم شوی