شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

PH متر

این دستگاه جهت سنجش میزان اسیدی یا بازی بودن ماده به کار می رود . این دستگاه دارای الکتروهای خاص مي باشد که با قراردادن در مایع عددPH آن روی صحفه نمایشگر نشان داده می شود.

 

ايراني

Ph متر روميزي  ديجيتال با دقت 0.01

 

خارجي

Ph متر قلمي

Ph متر پرتابل

Phمتر روميزي