شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

هات پلیت

از این دستگاه برای گرم کردن و حرارت دادن تدریجی به مایعات و مواد آزمایشگاهی استفاده می شود نوع هات پلیت مگنت های می توانند عمل همزدن و حرارت دهی  را به صورت همزمان انجام دهند که از آنها برای جلوگیری از شکل گیری نقطه ی داغ ، بیش از حدگرم شدن و جداسازی محلول ها استفاده می شود.