شرکت حکیم آزما تجهیز تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و لوازم پیشرفته آزمایشگاهی

دیونایزر

دیونایزر دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزین آنیونی که قابلیت تولید آب خالص یا همان  آب بدون یون با هدایت الکتریکی زیر 1 میکروزیمنس را دارا می باشد.عملکرد رزین دیونایزر در  ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها ( کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، پتاسیم ) و در  ستون آنیونی کلیه آنیون ها (شامل  کربنات ، سولفات ، کلراید ، نیترات و سیلیکات )حذف می شود . ستون کاتیونی بعد از اشباع شدن  با اسید  و ستون آنیونی با سود احیا می شود.

این دستگاه عمل خالص سازی آب را انجام می دهد در واقع باعث از بین بردن یون های ناخالص که در آب وجود دارد می شود که این آب در کاربردهای پزشکی ،دارویی، شیمیایی و صنعتی استفاده می شود.

خالص سازي به روش WRO

منبع ذخيره آب خارجي و كنترل سطح اب اتوماتيك

سيستم محافظ و آلارم قطع آب و برق و نشتي آب